Stay, Lady, Stay

Tämä näyttely on syntynyt epäilyksestä, jonka tekevä subjekti kohdistaa itseensä. Ja samalla voimallisesta pyynnöstä; jääthän näkijäksi ja kokijaksi, tihentämään merkityksiä itseäsi ja muita varten? Maalaamisessa ja rakkaudessa on paljon saamaa, kyse on uskosta.

Näillä maalauksilla on kaksi rinnakkaista tulkintaa. Ne ovat toisaalta kuvia autistisen itsetarkkailun purkautumisesta, toisaalta puhtaasti visuaalisia sommitelmia ihmisruumiin jäsenistä, orgaanisista muodoista ja koristeista, joilla viittaan feminiiniseksi määriteltyyn maailmaan.

Tulokulmani maalaukseen on taidekontekstin ulkopuolelta, lähtöisin kiinnostuksesta ihmispsyykeen ja sen ilmaisemiseen. Vuosien varrella maalaamisesta on tullut rakas kieli, joka on nielaissut toteuttavan minäni sisäänsä.

×