WORTH PAINTING

The 80th anniversary exhibition of the finnish painter´s union 2009 Amos Anderson Art Museum

What makes a painting good?

Its atmosphere. There are several ways of achieving it, and I like many different genres. A good painting is thoroughly believable, and, simultaneously, it leaves something yet to be unveiled. A painting that impresses me can be sombre or provocative, or have a light theme, but almost invariably it has a strong atmosphere filled with tensions.
What does your painting represent?

I think that contrary to what I am striving towards, my paintings are self-portraits of sorts. As soon as the personal dimension is gone, my interest wanes. I solve visual and content-related contradictions.


What impact would you like your work to have?

I hope that my work will allow people to experience relief: understanding, permittance, black humour, the fact that anxiety can be controlled by working on it…or simply joy. I don’t want to exclude any subject area.

 

 

Mitä hyvässä maalauksessa on?

Tunnelma. Se on voitu saavuttaa monin eri keinoin ja pidän eri genreistä. Hyvä maalaus on täysin uskottava ja samalla jotain jää selittämättömäksi. Maalaus, josta vaikutun voi olla synkkä tai provosoiva, yhtä hyvin aiheeltaan aivan kevyt, kuitenkin siinä lähes poikkeuksetta on jännitteinen ja vahva tunnelma.

 

Mitä maalauksesi tuo esiin?

Luulen, että ne ovat päinvastaisista yrityksistä huolimatta jonkinlaisia omakuvia. Henkilökohtaisuuden kadotessa katoaa mielenkiintonikin. Ratkon sekä visuaalisia että sisällöllisiä ristiriitoja.

 

Miten toivoisit maalauksiesi vaikuttavan?

Että ihmiset kokisivat helpottavan kokemuksen: ymmärryksen, sallivuuden, mustan huumorin, sen, että ahdistusta voi hallita käsittelemällä… tai ilon. En halua rajata pois mitään aihealuetta.

×